Berge » Lechtaler Alpen » WeißschrofenspitzeWeißschrofenspitze

Lechtaler Alpen


camera_alt map


Weißschrofenspitze (li.) und Fallersteißspitze

Talort: Kaisers, St. Anton